Voorwaarden en kosten

Prijzen 2017 om het scouting gebouw te huren. 

Kosten worden berekend per persoon per nacht à € 4,50. De prijzen zijn vastgesteld tot en met 31 december 2020. Er wordt altijd minimaal één overnachting in rekening gebracht, ook al wordt er geen gebruik van gemaakt.

Bijkomende kosten:

 • Borg €50,- (dient direct bij definitieve reservering overgemaakt te zijn op ons banknummer)
 • Eventuele kosten voor veroorzaakte schade
 • Extra schoonmaak indien blijkt dat het gebouw niet schoon is opgeleverd. (wordt verrekend met de borgsom)

Lees de onderstaande verhuurvoorwaarden goed door zodat er later geen verwarring optreedt wanneer voorwaarden worden geschonden.

 • De accommodatie wordt uitsluitend verhuurd aan scoutinggroepen.
 • De gehuurde ruimten inclusief toiletruimte en terrein dienen door de huurder schoongemaakt te worden voor het op de overeenkomst afgesproken tijdstip. Het afval dient meegenomen te worden. Bij vertrek zal dit in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de scouting worden gecontroleerd. Indien de accommodatie niet of onvoldoende schoongemaakt is zal een bedrag van € 50,- in rekening worden gebracht.
 • Er wordt binnen niet overnacht, alleen buiten in tenten vanwege brandweervoorschriften.
 • Eventueel veroorzaakte schade aan het gebouw, terrein of meubilair zullen in opdracht van de verhuurder worden hersteld en door de huurder worden betaald.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming een open vuur te maken op het terrein uitgezonderd de kampvuurkuil.
 • In het scoutinggebouw mag niet gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan met auto’s het gras te betreden.
 • Aan het eind van de bijeenkomst dient in geval geen personeel op de scouting aanwezig is de deuren en hekwerk te worden afgesloten.
 • Bij reservering dient de huur 50% vooruit te worden betaald.
 • Wij verhuren ons gebouw niet aan minderjarigen! Als je nog geen 18 bent en je wil wel graag gebruik maken van het gebouw, dan kan dat op de volgende voorwaarden: het contract wordt ondertekend door de ouder/verzorger en de ouder/verzorger is gedurende de huurperiode ook aanwezig in het gebouw.