Sociale veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Jan Joosten volgt Scouting Nederland in het principe dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding afspraken gemaakt hoe omgegaan wordt met individueel contact wat bijv. noodzakelijke is vanuit gezondheidsperspectief. Daarbij maken wij gebruik van het vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met één leider. Vervolgens is er afgesproken dat er binnen teams het uitgesproken kan worden wanneer er mogelijk ongewenst gedrag is.

Mochten er toch onplezierige dingen gebeuren, dan is er een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging beschikbaar om de ongewenste zaken met u en uw zoon/dochter te bespreken.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Gedragscode Scouting Nederland

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteiten situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Wij hebben binnen onze groep een vertrouwenspersoon, u kunt deze bereiken via: bestuur@janjoosten.nl

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvang team. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl    socialeveiligheid@scouting.nl